ZELENA DREVESA ZA LETO 2023/2024 ŽE ČAKAJO NA VAS

References

Nature-friendly, green and sustainable companies and public institutions who already host our Green Trees:

– SAVA TURIZEM d. d.
– NLB d. d.
– KRKA d. d.
– BAYER d. o. o.
– MESTA OBČINA LJUBLJANA
– MESTA OBČINA CELJE
– AGITAVIT SOLUTIONS d. o. o.
– MESTNA OBČINA NOVA GORICA
– COSYLAB d. d.
– GEN I d. d.
– KEMAFARMACIJA d. d.
– ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD
– PHILIP MORRIS d. o. o.
– OBČINA ZAGORJE OB SAVI
– TURIZEM LJUBLJANA
– OBČINA TREBNJE
– SPAR SLOVENIJA d. o. o.
– BORZEN d. o. o.
– OBČINA TOLMIN
– SHELL d. d.
– OBČINA ŽIROVNICA
– IOLAR d. o. o.
– HOTEL SLON d. d.
– LOREAL SLOVENIJA d. o. o.
– TOYOTA ADRIA d. o. o.
– OBČINA TRŽIČ
– AVTOHIŠA KLEMENČIČ d. o. o.
– AVTOSLAK d. o. o.
– LOTERIJA SLOVENIJA d. d.
– AMERIŠKA AMBASADA
– ANGLEŠKA AMBASADA
– TIC RADOVLJICA
– OBČINA ŽALEC
– UNIVERZA V LJUBLJANI
– FAKULATETA ZA ARHITEKTURO
– BIOTEHNIČNA FAKULTETA
– NIL d. o. o.
– JAVNI ZAVOD MALA ULICA
– PLASTIKA VIRANT d. o. o.
– AERO POLYPLAST d. o. o.
– COMFORTCLIC d. o. o.
– OSNOVNA ŠOLA KAŠELJ
– VIŠKI VRTCI
– VRTEC NAJDIHOJCA
– OGNJIŠČE d. o. o.
– DOM STAREJŠIH OBČANOV HRASTNIK
– KARCHER d. o. o.
– INFORMA STUDIO d. o. o.
– NOVOFIN d. o. o.
– M KOCBEK ARHITEKTI d. o. o.
– DOM STAREJŠIH OBČANOV TRBOVLJE
– UNIZIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA

… AND MANY OTHERS ENVIROMENT FRIENDLY COMPANIES AND PUBLIC INSTITUTIONS.